Aktualność: VI Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP
W dniach 23-25 czerwca 2017 r. odbył się w Kliczkowie VI Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, spotkanie zainicjowane i zorganizowane przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 Regionalnych Oddziałów KIDP, członkowie KRDP i innych organów Izby. Celem Konwentu było stworzenie płaszczyzny umożliwiającej członkom samorządu wymianę doświadczeń oraz prowadzenie dyskusji dotyczących zadań jakie staną przed delegatami na najbliższym planowanym na styczeń 2018 roku V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.

Podstawowym założeniem organizatorów tego konwentu, który odbył się w przededniu kolejnego Zjazdu i wyboru nowych członków organów Izby oraz kolejnymi wyborami do zarządów regionalnych jest to między innymi, aby przygotować pole sprzyjające dyskusji i dobrze merytorycznie opracowane materiały dla delegatów na Zjazd, po to żeby prawo wewnętrzne regulujące funkcjonowanie samorządu było spójne i jednoznaczne.

Podczas tegorocznego Konwentu poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące następujących zagadnień:
 • » Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • » Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
 • » Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • » Zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • » Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,
 • » Zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
 • » Regulamin działania komisji wyborczych oraz komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby.

Odbywający się co cztery lata Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych jest najwyższym Organem KIDP, umocowanym w sposób szczególny do podejmowania decyzji o charakterze konstytuującym późniejsze działania samorządu, zatem, przygotowanie zagadnień zjazdowych, które umożliwią najbardziej efektywny przebieg tego wydarzenia jest bardzo istotne dla całego środowiska doradców podatkowych.

Prace przygotowujące materiały na V Krajowy Zjazd trwają od kilku miesięcy. Dotychczas prowadzone były przez powołany do tego celu uchwałą Nr. 522/2016 z dnia 6 września 2016 r. przy Komisji Współpracy z Regionami KRDP Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego. Aby końcowy efekt prowadzonych prac jak najszerzej uwzględniał interesy różnych środowisk działających w samorządzie do współpracy zaproszono przedstawicieli Regionalnych Oddziałów KIDP oraz przedstawicieli organów KIDP tj. Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądów Dyscyplinarnych wszystkich szczebli oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ze względu na istotny wkład pracy członków tego gremium w przygotowanie propozycji zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego, to spośród ich grona wybrane zostały osoby relacjonujące dotychczasowy tok i efekty prac pozostałym uczestnikom Konwentu.

Po tych wystąpieniach odbyły się dyskusje prowadzone w zespołach problemowych powołanych do działania w ramach czterech głównych nurtów tematycznych Konwentu tj.:
 • » zmian w statucie,
 • » zmian w przepisach dotyczących gospodarki finansowej Izby,
 • » zmian w regulaminach regionalnych zgromadzeń,
 • » zmian w regulaminie Zjazdu,
 • » zmian w zasadach etyki doradcy podatkowego,

Zamierzeniem organizatorów było, aby w trakcie pracy zespołów a następnie w ramach prezentacji panelowej zostały zidentyfikowane kwestie, które budzą największe problemy i wątpliwości. Osiągniecie porozumienia pomiędzy uczestnikami Konwentu pozwoli na wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich reprezentantów doradców podatkowych działających na różnych polach aktywności w strukturach KIDP.

Wielomiesięczna praca nad propozycjami zmian oraz atmosfera koleżeńskiego współdziałania rodzi wielkie nadzieje na opracowanie założeń dalszych kierunków rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce.

Wszystkim tym planom programowym Konwentu towarzyszyło dodatkowe zamierzenie organizatorów, jakim jest próba inicjacji wspólnej kilkumiesięcznej pracy przedzjazdowej Zarządów RO KIDP z obecnymi i potencjalnie przyszłymi delegatami, dająca szanse na pełne wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń stojących przed doradcami podatkowymi u progu V kadencji.W konwencie wzięło udział 115 osób, w większości legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w pracy samorządowej. Pozostaje mieć nadzieję, iż najbliższy V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych będzie uwieńczeniem pracy prowadzonej przez wszystkie dotychczas działające zespoły i uczestników Konwentu.Danuta Bącler
Przewodnicząca Zarządu DO KIDP

Alicja Marciniak
Członek KRDP


DATA PUBLIKACJI: 2017-06-29 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia