Szczegóły szkolenia / imprezy
"Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych"
Kategoria: PFRON
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 30 / 65
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-21
Data zakończenia: 2017-09-21
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

 

w dniu 21.09.2017r. (czwartek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

 

„Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”


wykładowca: Adam Hadław

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.      Podmioty uprawnione do otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

2.      Osoby niepełnosprawne, na które przysługuje dofinansowanie.

3.      Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, organy wydające orzeczenia o niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.

4.      Definicje wskaźników zatrudnienia – wskaźniki na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji (...) oraz rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.

5.      Zasady zaliczania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia

6.      Sposoby wyliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.

7.      Jak prawidłowo ustalić (wyliczyć) wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 5 ustawy).

8.      Jak prawidłowo ustalić (wyliczyć) wskaźniki zatrudnienia  podstawie  art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz art.  3 i 5 załącznika do rozporządzenia.

9.      Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

10.  Kiedy pracodawcy przysługuje podwyższone dofinansowanie? Schorzenia szczególne i sposoby ich potwierdzania na potrzeby dofinansowania.

11.  Jak prawidłowo ustalić koszty płacy?

12.  Limity kosztów płacy:

a.      U pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą

b.      U pracodawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej.

13.  Co to jest efekt zachęty? Kiedy pracodawca musi wykazać efekt zachęty na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń? 

14.  Szczegółowe zasady przekazywania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

15.  Korygowanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a nowe orzeczenie o niepełnosprawności.

16.  Pozostałe szczegółowe zasady uzyskania dofinansowania:

a.      Dofinansowanie maksymalnie do jednego etatu;

b.      Zaległości wobec PFRON;

c.       Terminowe ponoszenie kosztów płacy;

d.      Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy;

e.      Obowiązek przechowywania dokumentacji

f.        Inne sytuacje problemowe

17.  Omówienie szczegółowych terminów i procedur dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń wynikających z  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

18.  Ćwiczenia  - wypełnianie formularzy:

a.      INF-D-P

b.      Wn-D

c.       INF-O-PP

 

Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r. przyznaje się  5 pkt.  Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Miejsce szkolenia:

Wender EDU Business Center

Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3

 

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html

Koszt uczestnictwa:

doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich300,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł brutto


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia  17 września 2017r.

Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi  fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.


Harmonogram godzinowy szkolenia


 

 

09:00

 

-

 

10:00

 

 

Rejestracja uczestników szkolenia

 

 

10:00

 

-

 

11:30

 

Szkolenie: „Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”

 

wykładowca: Adam Hadław

11:30

-

12:00

 

Przerwa kawowa

 

12:00

-

13:30

 

Szkolenie: c.d.

 

 

 

13:30

-

14:00

Obiad

   14:00

-

   16:00

 

Szkolenie: c.d.

 

16:00

-

 

Pożegnanie uczestników

 


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia