Szczegóły szkolenia / imprezy
"Projekt przepisów w zakresie "podzielonej płatności" oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli oraz uszczelniania systemu podatkowego - dotychczasowe doświadczenie oraz działania planowane w przyszłości"
Kategoria: Jednolity plik kontrolny
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 62 / 65
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-10-27
Data zakończenia: 2017-10-27
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie


w dniu 27.10.2017. (piątek)


(w godz. 10.00 – 16.00)


„Projekt przepisów w zakresie „podzielonej płatności” oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzia kontroli oraz uszczelniania systemu podatkowego- dotychczasowe doświadczenie oraz działania planowane w przyszłości”


wykładowca: Michał Krawczyk


 


PROGRAM SZKOLENIA:


 1.  Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

 1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „split payment”

 1. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018

 2. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

 3. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?

 4. korzyści zastosowania „split payment”

 1. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 1. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

 2. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

 4. czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

 5. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić racunek VAT?

 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?

 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

 8. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

 10. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

 1. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”

 2. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 1. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 2. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?

 3. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”

 4. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”

 5.  formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”

 1. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”

 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”

 2. termin zwrotu VAT a „split payment”

 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”

 1. JPK_VAT jako informacja podatkowa - aspekty prawne i praktyczne

 1. Podstawa prawna przekazywania JPK_VAT – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

 1. Status prawny JPK_VAT – informacja podatkowa czy deklaracja podatkowa – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów?

 2. Czy składać korekty JPK_VAT oraz w jakim zakresie?

 3. Konsekwencje karne skarbowe związane z JPK_VAT – w szczególności czy składać czynny żal w związku z korektą JPK_VAT w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów?

 4. Jak umocować osobę do podpisywania JPK_VAT? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK_VAT? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

 1. Zawartość struktury JPK_VAT

 1. Rodzaje pól struktury - pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych,

 2. Najczęściej popełniane błędy w dostarczanych strukturach JPK_VAT wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów,

 3. Sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych,

 • sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,

 • faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,

 • dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK_VAT,

 • sprzedaż i zakup towarów i usług w obrocie międzynarodowym,

 • które dane można zaprezentować w sposób zagregowany, a w których przypadkach dane muszą być zaprezentowane na poziomie dokumentu?

 • wymagania Ministerstwa Finansów w zakresie danych w JPK_VAT a znowelizowane od 1 stycznia 2017 r. przepisy o prowadzeniu ewidencji VAT (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT),

 • uszczegółowienie zasad prowadzenia ewidencji VAT od stycznia 2017 r. – omówienie elementów ewidencji VAT po zmianach w przepisach.


 1. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów

 • procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK_VAT – walidacja krok po kroku,

 • jakie błędy spowodują, że podatnik będzie wzywany do korekty JPK_VAT?

 • jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK_VAT?

 • walidowanie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,

 • tworzenie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.

 1. JPK_VAT jako narzędzie kontroli podatników

 1. wykorzystanie JPK_VAT jako źródła informacji o podatnikach:

 • wykorzystanie JPK_VAT do weryfikacja zwrotów VAT,

 • inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów,

 • ceny transferowe i transakcje wykazane w deklaracjach CIT-TP (lub PIT-TP) a weryfikacja w JPK_VAT,

 • wykorzystanie JPK_VAT do czynności egzekucyjnych

 1. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT

 • wezwanie do korekty JPK_VAT oraz związane z tym konsekwencje karne skarbowe,

 • wszczynanie kontroli oraz postępowań na podstawie nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT – wyjątki i ograniczenie praw podatnika oraz możliwe konsekwencje.

 1. Struktury JPK dostarczane na żądanie organów podatkowych

 1. Podstawa prawna żądania struktur przez organy podatkowe

 1. w jakich sytuacjach organ podatkowy może żądać plików JPK?,

 2. struktury JPK a przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych – czy JPK to nowa księga podatkowa?

 3. dowody księgowe w „tradycyjnej” formie a dowody księgowe w JPK,

 4. podstawa prawna i zasady ogłaszania nowych struktur,

 5. niejasne konsekwencje prawne nie spełnienia żądania organu podatkowego – kontrowersje prawne,

 1. Okresy rozliczeniowe a JPK

 1. za jakie okresy rozliczeniowe będą dostarczane pliki JPK na żądania organu podatkowego? Czy obowiązek ten obejmie okresy sprzed 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców oraz sprzed 1 lipca 2018 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców? – kontrowersje prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,

 2. zmiany struktur JPK a okresy rozliczeniowe – w jakich strukturach dostarczać JPK za poszczególne okresy w przypadku zmiany struktur JPK w czasie?

 1. JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB – praktyczne aspekty struktur

 1. omówienie zakresu pozostałych struktur:

 2. struktura księga rachunkowa JPK_KR,

 3. struktura faktury JPK_FA,

 4. struktura dokumentów magazynowych JPK_MAG,

 5. Struktura JPK_WB – kolejna informacja dostarczana przez podatników

  - Omówienie projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej:

  - Podmioty zobowiązane do dostarczania struktury

  - Zakres danych objętych strukturą oraz częstotliwość dostarczania struktury.

   

  Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r. przyznaje się  5 pkt.  Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


  Miejsce szkolenia:

  Wender EDU Business Center

  Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

  http://www.wenderedu.pl/kontakt.html


  Koszt uczestnictwa:

  doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

  doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich 300,00 zł brutto

  pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

  pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł brutto


  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 24 października 2017r.

  Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

   

  Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.

W załączniku szczegółowy harmonogram szkolenia.!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia