Warto wiedzieć z serwisu www.malopolski.kidp.pl Warto wiedzieć z serwisu www.malopolski.kidp.pl http://www.mdoradca.home.pl/kidpm/old/ Wed, 20 Feb 2019 19:08:16 +0100 120 Obowiązek informacyjny dot. OC Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze zmienionymi przez III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przepisami § 9 Statutu KIDP, członkowie Izby zobowiązani są, w związku z wykonywaniem zawodu, m. in. do sk http://www.mdoradca.home.pl/kidpm/old/strona.php/64_obowiazek_informacyjny_dot_oc.html LEGITYMACJE - jak składać wnioski W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi danych technicznych, jakie powinny zostać spełnione, aby skutecznie mogli Państwo złożyć wniosek o legitymacje, poniżej przedstawiamy wymogi systemowe dotyczą http://www.krdp.pl/aktualnosci.php/0/2424 Podnoszenie kwalifikacji Przypominamy, że zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2015 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2014 r. w punktowanej formie podnos http://www.mdoradca.home.pl/kidpm/old/strona.php/68_podnoszenie_kwalifikacji.html