Szczegóły szkolenia / imprezy
Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe
Kategoria: Podatkowe
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 3 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-26
Data zakończenia: 2018-06-26
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

26 czerwiec  2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe

Wykład poprowadzi : Patryk Prus

Program szkolenia:

 

1.       Definicja prac B+R

a)       Prawna regulacja prac B+R

b)      Czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?

c)       Kto może prowadzić prace B+R?

d)      Jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2.       Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja

a)       Koszty pracownicze

b)      Materiały i surowce

c)       Środki trwałe i wyposażenie

d)      Patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.

e)      Korzystanie z aparatury naukowo – badawczej

f)        Koszty ponoszone przez centra badawczo - rozwojowe

3.       Zasady odliczenia

a)       Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR

b)      Zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu

c)       Zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty

4.       System ewidencji i dokumentacji prac B+R

a)         Ewidencja księgowa

b)         Dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.)

c)         Dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.)

5.       Aspekty bilansowe ulgi B+R

a)       Polityka rachunkowości

b)      Zakładowy Plan Kont

c)       Ujęcie księgowe prac B+R

6.       Procedura wdrożenia ulgi B+R

a)       Ocena opłacalności

b)      Wdrożenie ulgi B+R

c)       Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R

d)      Rozwój prac B+R

7.       Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach

8.       Dyskusja i pytania

 

Miejsce szkolenia:   zostanie podane w terminie późniejszym

 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 20.06.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
35- 064 Rzeszów,
ul. Targowa 3 p.313
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (17) 850 21 92
fax (17) 850 21 92
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia