Dla doradcy z serwisu www.podkarpacki.kidp.pl Dla doradcy z serwisu www.podkarpacki.kidp.pl http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/ Wed, 20 Feb 2019 18:41:06 +0100 120 Legitymacje Legitymacja Doradcy Podatkowego jest dokumentem, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/strona.php/19_legitymacja_doradcy_podatkowego.html Szkolenia Aktualna oferta szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Biurze KIDP  oraz w 16 Regionalnych Oddziałach KIDP. http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/aktualnosci.php// Ubezpieczenia Doradcy objęci umową Generalną mogą załatwiać formalności związane z ubezpieczeniem poprzez moduł e-obsługa wniosków OC http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/strona.php/6_ubezpieczenia_oc.html