Warto wiedzieć z serwisu www.podkarpacki.kidp.pl Warto wiedzieć z serwisu www.podkarpacki.kidp.pl http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/ Wed, 20 Feb 2019 18:37:37 +0100 120 Opłata za wpis na listę osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego Od 7.092010 r. opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynosi 8.000 zł. http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/aktualnosci.php/0/850 Nowy obowiązek informacyjny doradców podatkowych Doradcy Podatkowy podejmujący inną działalność gospodarczą obowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie KRDP http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/aktualnosci.php/0/849 Ważne dla osób skreślonych z listy z powodu niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826) http://www.mdoradca.home.pl/kidppk/old/aktualnosci.php/0/848