Warto wiedzieć z serwisu www.slaski.kidp.pl Warto wiedzieć z serwisu www.slaski.kidp.pl http://www.mdoradca.home.pl/kidps/old/ Thu, 15 Nov 2018 11:58:46 +0100 120 Studia podyplomowe ŚWSZ KRDP oraz Śląski Oddział KIDP objęły patronatem studia podyplomowe przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. http://www.mdoradca.home.pl/kidps/old/aktualnosci.php/7/2836 Studia podyplomowe WSB Śląski Oddział KIDP objął patronatem studia podyplomowe pt. "Doradca podatkowy". http://www.mdoradca.home.pl/kidps/old/aktualnosci.php/7/2913 Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych Dnia 21.09.2011 r. została powołana Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych, której celem jest  pomoc doradcom podatkowym. http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/1062_ogolnopolska_fundacja_doradcow_podatkowych.html